2010 yılında Sunar Grup şirketlerinin ihracat odaklı büyüme stratejisi kapsamında 100 milyon dolar ihracat bedeli barajının aşılması neticesinde grup şirketlerinin global pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kurulmuştur.

Türkiye’nin en büyük ihracatçı firmalarını belirleyen ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanan TİM1000 “Türkiye’nin En Büyük 1000 İhracatçı Firması” listesinde yer almaktadır. 

 


SUNAR PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Gıda sektöründe endüstriyel ürünlerin üretimi, satışı, ithalatı, ihracatı, tedarik ve ticareti alanlarında faaliyet gösteren şirketimizde gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkeleri kapsamında bilgi güvenliğini sağlamak, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik potansiyel tehlikelerden korunmak amacıyla;

  • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri sistematik olarak yönetmeyi,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili yasal ve düzenleyici mevzuat gerekliliklerini yerine getirmeyi,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin ISO 27001 BGYS standardının gereklerini yerine getirecek şekilde doküman oluşturmayı ve uygulamayı,
  • Sisteme aykırı davranışlarda bulunan kurum içi veya dışı kişi ve tüzel kişiliklere, ilgili yasal ve düzenleyici mevzuat ve şirket prosedürleri kapsamında yaptırımlar uygulamayı,
  • Sistemin sürekli iyileştirilmesi için yeterli işgücü/finansal kaynağı ayırmayı ve altyapımızı geliştirmeyi

SUNAR PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. yönetimi ve çalışanları olarak kabul ve taahhüt ederiz.

GENEL MÜDÜR
İbrahim Ethem CAN

DOKÜMAN NO: SP.KLP.01/15.11.2016/0