Sağlık ve Beslenme

 • Çeşitli Hastanelerin ve Tedavi Ünitelerinin Kurulması Yardımı
 • Madde Bağımlı Gençlere Spor Malzemesi Yardımı
 • “Temiz Ellerimiz, Sağlıklı Geleceğimiz” Projesi
 • Çalışan Sağlığı “Sağlıklı İnce Belli” Projeleri
 • Daha Sağlıklı ve Daha Fonksiyonel Ürünler- Ar-Ge Yatırımları
 • Periyodik Kan Bağışları 

 

Çevresel Etki

 • Sunar’la Doğuya Ayçiçeği Doğuyor Projesi.
 • Sürdürülebilir-Organik Ayçiçek Tarımı.
 • Sunar Hatıra Ormanı.
 • Sunar Gönüllü Çalışan Aktiviteleri- Çevre Temizliği.
 • DOHAYKO Hayvan Barınağı Atık Gıda Değerlendirmesi.
 • Kojenerasyon Tesisi Yatırımı.
 • Solar Enerji Yatırımı .
 • %100 oranında geri dönüştürülebilen üretim atığı %95 oranında geri dönüştürülebilen toplam atık.

 

Toplumsal Refah/Eğitim/Kültürel Miras

 • Üniversite/Fakülte/Okul Yerleşke Kurulumu Yardımı
 • Dezavantajlı Bölgelerdeki Öğrencilere Kitap-Kırtasiye Yardımı
 • Çalışan Çocuklarına Yönelik Eğitim/Sanat Teşvik Çalışmaları
 • Sektörel Meslek Edindirme Kurslarına Eğitim Desteği/ Teşvik Çalışmaları
 • Yerel Kültürü/ Kültürel Mirası Koruma Çalışmaları 
 • Odak Projesi – Partner Okul
 • Fen Laboratuvarları/ Robotik Sınıfları Kurulumu
 • Her yıl 300-400 Öğrenciye Aracısız Eğitime Katkı Bursu