Sunar Grup şirketleri kurulduğu günden bu güne, gücünü %100 topraktan alan bir tarımsal sanayi şirketler grubu olması sebebiyle başta en büyük paydaşı doğa ve toprağa, daha sonra alın terinin sayesinde ekonomik kalkınmaya katkıda bulunduğu çiftçisine sorumluluğunu unutmamış ve yatırımlarını, sosyal sorumluluk projelerini öncelikli olarak doğanın korunması ve çiftçinin kalkınmasına yönelik olarak şekillendirmiştir.

Bu kapsamda henüz Sürdürülebilirlik ülkelerin, yerel ve global şirketlerin ajandalarının en önemli maddelerinden biri olmadan farklı tanımlarla projelerini planlamış, uygulamış, yönetmiş ve sonuçlandırmıştır. 2013 yılı itibariyle Sürdürülebilirliği bilhassa “Sürdürülebilir Tarım” ı şirket stratejilerinin ana odağı haline getirmiş ve bu kapsamda her departmandan bir temsilciyle oluşturduğu Sürdürülebilirlik Ekibi ni kurmuştur. Bu ekip grubun beş yıllık Sürdürülebilir Kalkınma planı olan “Sunar Bright Future” u 2014’te tamamlamış ve son iki yıldır uygulamaya koymuştur. Bu kapsamda yazdığımız Sürdürülebilirlik Vizyonumuz şu şekildedir;

Gelecek nesillerin yaşanabilir bir dünyada, refah içinde hayatlarını sürdürebilmeleri için; gücümüzü topraktan alarak sürdürülebilir kalkınmayı yaşamak ve yaşatmak. Bu hayalimizi gerçekleştirirken; doğadaki ayak izimizi azaltmak ve toplumsal faydamızı artırmak.

Sunar Grup aynı zamanda İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği üyesidir.