Kojenerasyon Tesisi Kapasite Artışı

Toplam tesis kapasitesi 12,1 MW/saat seviyesine yükseltilerek trijenerasyon (üçlü çevrim) santraline çevrilmiştir.